บันทึกเทปพร้อมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของโครงการ Ma CM โดยทีมงานจากรายการ Thailand Today ช่อง NBT World

22 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปพร้อมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของโครงการ Ma CM โดยทีมงานจากรายการ Thailand Today ช่อง NBT World ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่