ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 97. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์และจำแนกแบคทีเรียในระบบแมสสเปคโทรเมตรี จำนวน 1 รายการ

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 27/9/2565 13:35:17 น.