คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อชุดเครื่องทดสอบความแข็งแรงและการย่อยสลายของวัสดุบรรจุภัณฑ์ฯ

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 22/11/2564 13:43:36 น.