คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการ

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 28/10/2564 16:27:33 น.