คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางชุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 19/11/2564 10:52:33 น.