คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการ

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 21/12/2564 14:33:15 น.