คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องย่อยสลายสารไมโครเวฟ

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 25/11/2564 11:02:25 น.