ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจัดจ้างออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง โครงการออกแบบอาคารศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 8/12/2564 19:04:14 น.