ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 142. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันการบุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (DNS Firewall) จำนวน 1 ระบบ

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 27/9/2565 13:35:13 น.