สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันฯ อาคาร 2 ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 26/9/2565 16:29:17 น.