นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ที่ประสงค์จะพักการฝึกวิชาทหาร ในปีการศึกษา 2563


รับสมัคร/รายงานตัว นศท. ปีการศึกษา 2563


โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากช่องทาง ดังนี้

โทรศัพท์ขอรับคำปรึกษาได้ที่ 0994659539 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.
INBOX เพจ กองพัฒนานักศึกษาฝ่ายประสานงานราชการทหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://web.facebook.com/MilitaryDepartmentsCMU/
INBOX เพจ ผ่อนผันฯ ทหาร CMU https://web.facebook.com/cmu2019/