กฎหมายคุ้มครองสุขภาพประชาชนชาวไทย

19 มิถุนายน 2563

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายผ่านสื่อ infographic เรื่อง "กฎหมายคุ้มครองสุขภาพประชาชนชาวไทย" 

และสามารถติดตามข่าวสารการให้บริการวิชาการ การอบรม ประชุม สัมมนา ทางกฎหมาย ได้ที่ https://www.facebook.com/lawcmuservices

สอบถามเพิ่มเติมโทร.053-942936 หรือ 053-942922 

แกลลอรี่