คณะการสื่อสารมวลชน มช. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (TCAS'66)

2 พฤษภาคม 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

คณะการสื่อสารมวลชน มช. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 TCAS รอบ 3 Admission มช. 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/apply.php

หมายเหตุ : จำนวนรับอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาของ TCAS รอบที่ 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 - 942705 ต่อ 197

#MassCommCMU
#Admission#AdmissionCMU
#TCAS#TCAS3#DEK66
แกลลอรี่