คณะพยาบาลศาสตร์ มช. MOU ด้านการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver)

8 ธันวาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ในการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ประโยชน์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566
.
หน่วยงานที่ได้เข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลป่าบง โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
.
ขอบคุณภาพจาก ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.

แกลลอรี่