Quantum Computer กับการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุคเทคโนโลยีควอนตัม

11 กุมภาพันธ์ 2563

คณะวิทยาศาสตร์

Quantum Computer สำคัญกับชีวิตเราในอนาคตยังไง ?
ตอนนี้การพัฒนา Quantum Computer กำลังอยู่ในจุดไหน ?
แล้วจุดหมายปลายทางของเทคโนโลยีนี้ คืออะไร ?

ชมบทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.วรานนท์ อนุกูล
หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่More >
อ่านข่าว "มช. ร่วมมือ 4 สถาบัน ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย เพื่อสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมสภาพนำยวดยิ่ง (Superconducting Quantum Computer)" http://bit.ly/3bsIdvc

#QuantumSCICMU

แกลลอรี่