ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา จากเงินบริจาค

17 กันยายน 2563

คณะสังคมศาสตร์

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา จากเงินบริจาค
รายละเอียด : https://soc.cmu.ac.th/shownotice293
ข้อมูลโดย : https://soc.cmu.ac.th/shownotice293
แกลลอรี่