คณาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการสัมมนาทางวิชาการ 12th Virtual Global Health Hub

2 ตุลาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการสัมมนาทางวิชาการ 12th Virtual Global Health Hub ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ รองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษาปริญญาตรี ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการ เรื่อง Violence Against Nurses: Issues, Interventions and Recommendations ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 โครงการดังกล่าวสนับสนุนโดย The University of Texas Health Science Center at San Antonio ประเทศสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เข้าร่วม ประบกอบด้วย The University of Texas Health Science Center at San Antonio, USA, University of Health Sciences, Turkiye, The National University of Colombia, Colombia, The Federal University of Parana, Brazil และ Kyungpook National University, South Korea

แกลลอรี่