ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 65 ปี

23 กุมภาพันธ์ 2567

คณะแพทยศาสตร์

วันการได้ยินโลก

เปลี่ยนมุมมอง มาทำให้การดูแลหูและการได้ยินถ้วนหน้าเป็นจริงกันเถอะ!
การเปลี่ยนมุมมองเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึง และลดค่าใช้จ่ายต่อการสูญเสียการได้ยิน

พิธีเปิด วันที่ 4 มีนาคม 2567
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมีคณะแพทยศาสตร์ มช.


กิจกรรมภายในงาน

เสวนา “เปลี่ยนมุมมอง : มาทำให้การดูแลหูและการได้ยินถ้วนหน้า เป็นจริงกันเถอะ!”
เสวนา “การได้ยิน เปลี่ยนชีวิต”
ให้บริการตรวจหู
*08.30- 09.30 น. ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ตรวจหูและรับของที่ระลึกฟรี (จำนวนจำกัด)
หากมีการรักษาเพิ่มเติม จะส่งต่อตามสิทธิ์การรักษาของท่าน


ฟรี ตลอดงาน
#65ปี #MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่