ผศ.ดร.จิรันธนิน กิติกา ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง KON KAO YA KOO – COLLABORATIVE AUGUMENTED REALITY FOR COMMUNTIY FESTIVAL

30 พฤษภาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.จิรันธนิน กิติกา อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง KON KAO YA KOO – COLLABORATIVE AUGUMENTED REALITY FOR COMMUNTIY FESTIVAL โดยมีอาจารย์มัลลิกา จงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้มอบเกียรติบัตร

ในงาน The 11th International Arts and Design Symposium “Work in Process” 2023 ซึ่งเป็นเวทีระดับนานาชาติสำหรับนักวิชาการ นักออกแบบ และศิลปินจากหลากหลายสาขาเพื่อแบ่งปันผลงานสร้างสรรค์ที่กำลังดำเนินอยู่ ภายใต้หัวข้อ “Transgenerational” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

จัดโดย สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย (CADDT) และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) ร่วมกับคณะดิจิทัลอาร์ต วิทยาลัยการออกแบบ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รับชมผลงานได้ที่ https://workinprogress-symposium.design/exhibition/exhibition-2023/kon-kao-ya-koo-collaborative-augumented-reality-for-communtiy-festival/

แกลลอรี่