BCG Mae Hia Tour เปิดพื้นที่แสดงศักยภาพการต่อยอดงานวิจัยจากทรัพยากรที่มีอยู่ในวิทยาเขตแม่เหียะ

16 มิถุนายน 2565

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม BCG Mae Hia Tour ภายใต้โครงการ The BCG Initiatives @CMU Mae Hia โดยมี รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะนักวิจัย อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนกว่า 50 คน ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ จากการใช้ประโยชน์และต่อยอดงานวิจัยจากทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ฯ และเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย CMU BCG Maehia platform ให้เกิดบูรณาการศาสตร์ความรู้ที่หลากหลาย เกิดงานวิจัยที่มุ่งเป้าและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

       โดยในช่วงเช้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังการบรรยาย Inspiration Talk: งานวิจัยจากอาจารย์ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานใน Mae Hia Campus นำโดย รศ.ดร.วรรธิดา ชัยญาณะ, รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก และผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลักดันงานวิจัยเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้หน่วยงานร่วมดำเนินงาน BCG Mae Hia Tour ได้นำชมพื้นที่การศึกษาแม่เหียะที่สามารถต่อยอดงานวิจัยและเกิดการบูรณาการด้านต่างๆ อาทิ
  • แปลงสาธิตระบบการผลิตพืชปลอดสารพิษ ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
  • โรงงานต้นแบบคณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • iExtract ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
  • ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา
  • ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
  • โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ

       จากนั้นช่วงบ่ายร่วมรับฟังการบรรยาย BCG ในวาระแห่งชาติ โดย รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย โดยมีเป้าหมายให้เห็นภาพความสอดคล้องเชื่อมโยงและสามารถต่อยอดในการพัฒนาผลงานวิจัยและ นวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภายในพื้นที่การศึกษาแม่เหียะ ต่อด้วยการบรรยายหัวข้อ “เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้โดนใจแหล่งทุน” โดยวิทยากร ผศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น และ ดร.นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ก่อนปิดท้ายกิจกรรมด้วยการรับโจทย์การวิจัยและการเข้ารับการบริการจากอุทยานฯ


#BCGMaeHiaTour
#ChiangmaiUniversity
#CMUMaeHia

แกลลอรี่