การแข่งขันกอล์ฟการกุศล รายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

21 กุมภาพันธ์ 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล รายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ของคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ เพื่อจัดหาเงินทุนดำเนินโครงการสร้างโรงพยาบาล รองรับการรักษาเฉพาะทาง และการส่งต่อระดับภาคเหนือ และศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการบริการสุขภาพสัตว์ ในวิทยาเขตดอยคำ รวมถึงการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติ ยศ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งครั้งนี้เป็นการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 7  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามกอล์ฟ North Hill Club อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน นายสัตวแพทย์ มาโนช เฟื่องฟูพงศ์ กรรมการอำนวยการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ และประธานจัดการแข่งขัน ร่วมให้การต้อนรับ 
แกลลอรี่