โครงการ Healthy VET CMU ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 มกราคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ Healthy VET CMU ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเริ่มกิจกรรมวันแรกในวันที่ 19 มกราคม 2565 และได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มาเป็นผู้นำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้กับบุคลากรที่ร่วมกิจกรรม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก่อนออกเดิน-วิ่งออกกำลังกายร่วมกันภายในไร่แม่เหียะ
แกลลอรี่