มอบไอศกรีมแก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ฯ ที่ร่วมปฏิบัติงานในการเข้ารับฉีดวัคซีนโควิด-19

24 พฤษภาคม 2564

คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะฯ มอบไอศกรีมแก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ร่วมปฏิบัติงานในการเข้ารับฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันตัวเราและคนรอบข้าง “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ของคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ทุกส่วนงานสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบฯ ณ อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564
แกลลอรี่