ประชุมวิชาการนานาชาติ "The 4th International Conference on One Medicine One Science (iCOMOS); One World, One Medicine One Science: The way forward for better health"

11 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดประชุมวิชาการนานาชาติ "The 4th International Conference on One Medicine One Science (iCOMOS); One World, One Medicine One Science: The way forward for better health" โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ, หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษเรื่อง Sufficiency Economy toward One Health; Human-Animal-Environment ซึ่งการจัดประชุม iCOMOS ครั้งที่ 4 นี้ถือเป็นการจัดประชุมนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นครั้งแรก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในการจัดการความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสุขภาพสัตว์ สุขภาพมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคีหุ้นส่วนของกิจการสุขภาพสัตว์ของประเทศไทยและนานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพลส โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2562 
แกลลอรี่