มช. เปิดรับสมัครลูกจ้างภายใต้โครงการ อว. จ้างงาน ระยะที่ 2 จำนวน 2,963 อัตรา

22 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครลูกจ้างภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระยะที่ 2

รับสมัครวันที่ 22-24 มิถุนายน 2563

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการสมัคร : https://hr.oop.cmu.ac.th/employment/doc/manual.pdf

ช่องทางการสมัคร : https://hr.oop.cmu.ac.th/employment/

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5394-3614

แกลลอรี่