Supercritical Fluid Extraction For Innovative Food

18 พฤษภาคม 2565

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร่วมพัฒนาทักษะ
หลักสูตรทักษะการสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพด้วยเทคนิคการสกัดสาร ด้วยของไหลวิกฤติยิ่งยวด
Supercritical Fluid Extraction For Innovative Food

 

ผู้ประกอบการจะได้เข้าร่วมพัฒนาทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เรียนรู้เทคโนโลยีการใช้เครื่อง เพื่อสกัดสารสำคัญจากพืชเศรษฐกิจ อาทิ กากงา กากกาแฟ 
พร้อมการนำสารสกัดไปประยุกต์ใช้ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น ผลิตแคปซูลแบบนิ่ม (soft gel)

 

เปิดรับสมัครวันนี้ - 15 มิถุนายน นี้
ลงทะเบียน 
คลิก

กำหนดจัดหลักสูตร วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 08 3031 5352 มิกะ
โทร. 08 3577 7965 ปุ๊ก

แกลลอรี่