ขอเชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้างครบวงจร”

19 กันยายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

      ขอเชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้างครบวงจร” เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติการค้าข้ามพรมแดนระหว่างภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้างและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับการจัดการเลี้ยงผึ้งรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้งในระดับภูมิภาค จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานพบกับ กิจกรรมมากมาย อาทิ
การบรรยายให้ความรู้เรื่องการยกระดับการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจากผู้เชี่ยวชาญนานาประเทศ
การเพิ่มมูลค่าสินค้าจากผลิตภัณฑ์ผึ้ง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่มีผลิตภัณฑ์ผึ้งเป็นส่วนประกอบหลัก
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษ
ใบประกาศนียบัตร
โอกาสในการรับคำปรึกษา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ จากผู้เชี่ยวชาญนานาประเทศ

สนใจลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/tUWvNwWGnpy6b7PM9

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร : 093-580-0013
Email : smartbee2704@gmail.com

แกลลอรี่