บ้านสีแสด มช. ร่วมกิจกรรมหมอหมาพาวิ่ง ครั้งที่ 6 (VET CMU RUN 2023)

4 ธันวาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมหมอหมาพาวิ่ง ครั้งที่ 6 (VET CMU RUN 2023) พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน จัดโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อระดมเงินทุนในการจัดหารถพยาบาลตรวจรักษาสัตว์ป่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566

แกลลอรี่