เข้าตากรรมการ! นักศึกษาทีม PALALAMP เสนอเครื่องสร้างปุ๋ยจากอากาศ คว้ารองแชมป์ Startup Thailand League 2019 หมวดการเกษตรและอาหาร

16 สิงหาคม 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายพิสิษฐ์ แก้วคำ และนายบุญประทาน หัตถผะสุ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ นางสาวณัฐณิชา เมธาฤกษ์ รวมทีม PALALAMP เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 ระดับประเทศ Sector: เกษตรและอาหาร (AgriTech/ Food Startup) โดยส่งผลงานเครื่องสร้างปุ๋ยจากอากาศด้วยเทคโนโลยีพลาสมา ซึ่งอาศัยหลักการที่พัฒนาจากปรากฏการณ์ฟ้าผ่าทางธรรมชาติ กล่าวคือ เมื่อเกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่า พลังงานที่ส่งออกมาในรูปของพลังงานไฟฟ้าไปกระตุ้นก๊าซในอากาศ อันมีไนโตรเจนจำนวนมากจนแตกตัวเป็นไอออนสร้างอนุมูลไนเตรทลงสู่พื้นดิน ด้วยหลักการดังกล่าว จึงทำให้เกิดอนุมูลไนเตรท รวมถึงไนไตรท์จากอากาศ จากนั้นนำมาตรึงลงในน้ำ โดยน้ำที่ได้สามารถนำไปปลูกพืชได้โดยตรง นอกจากนี้ยังพัฒนาให้ก๊าซในอากาศ ซึ่งมีอ๊อกซิเจนเป็นองค์ประกอบแตกตัวสร้างอนุมูลโอโซนที่มีประสิทธิภาพสำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียในระบบน้ำ เพื่อช่วยลดโอกาศการเกิดโรคของพืช โดยผลงานข้างต้น มีรองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การแข่งขันข้างต้น เป็นการประกวดโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพ (startup business model) สำหรับนักศึกษาทุกระดับโดยได้รับสนับสนุนงบประมาณโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งออกเป็น 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ ด้านเกษตรและอาหาร (AgriTech/Food Startup) การแพทย์และสาธารณสุข (HealthTech) การเงินและการธนาคาร (FinTech) อุตสาหกรรม (IndustryTech) การท่องเที่ยว (TravelTech) ไลฟ์สไตล์ (LifeStyle) พาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ภาครัฐ/การศึกษา (GovTech/EdTech) และอสังหาริมทรัพย์ (PropertyTech) ให้ผู้แข่งขันนำเสนอโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพต่อคณะกรรมการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แบ่งเป็นช่วงเสนอผลงาน 7 นาที และตอบคำถาม 5 นาที ในงาน Startup Thailand ที่จัดในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ตลอดช่วง เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทเพื่อทำต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เป็นรูปร่าง จากนั้น ซึ่งทีม PALALAMP เข้าร่วมแข่งขัน ณ สนามภาคเหนือที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ sector เกษตรและอาหาร (AgriTech/Food Startup) และได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมแข่งขันต่อระดับประเทศ เมื่อวันที่ 23-27 กรกฏาคม 2562 ณ True Digital Park กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้การแข่งขั้นระดับประเทศถือเป็นการคัดเลือกผลงานที่พัฒนาต้นแบบแล้วมานำเสนอแก่บุคคลทั่วไป ทำให้มีโอกาสสูงที่นักลงทุนสนใจโปรเจคของทีม นำไปสู่การสนับสนุนให้ทำธุรกิจจริงต่อไป
แกลลอรี่