วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบคุกกี้ปลากะพง ด้วยความร่วมมือจากผู้บริหาร และบุคลากร ขอส่งมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

25 ธันวาคม 2563

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบคุกกี้ปลากะพง
ด้วยความร่วมมือจากผู้บริหาร และบุคลากร ขอส่งมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน เราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
แกลลอรี่