พิธีลงเสาเอกของโครงการก่อสร้างอาคารองครักษ์และข้าราชบริพาร

27 สิงหาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงเสาเอกของโครงการก่อสร้างอาคารองครักษ์และข้าราชบริพาร หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 
แกลลอรี่