กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและจัดการอาหาร

24 มิถุนายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ผศ.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะอุตสาหรกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าโครงการ “ยุวชนสร้างชาติ : พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างสรรค์ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่” ชวน “เชฟแบล็ก - ภานุภน บุลสุวรรณ” แห่งร้าน Blackitch Artisan Kitchen จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและจัดการอาหารเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนแก่ผู้ประกอบการ มาร่วมแบ่งปันแนวคิดและสาธิตเทคนิคการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าอาหารพื้นบ้านง่ายๆ ด้วยศิลปะการตกแต่งอาหารอย่างสร้างสรรค์ ให้กับแม่ๆ ชาวชุมชนและเยาวชน พร้อมกันนั้นยังได้รับเกียรติจาก นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอดอยสะเก็ด มาร่วมกล่าวต้อนรับ เยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนมุมมองดีๆ ที่จะช่วยชูอัตลักษณ์อาหารพื้นบ้านให้โดดเด่นควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อบ้านใบบุญ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
__________
สนับสนุนทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
#อาหารไทลื้อ #Localfood #CTRD #SRI #CMU


รูปภาพทั้งหมด

https://www.facebook.com/agrocmu1/posts/4648728228490615

แกลลอรี่