นักศึกษา อก. คว้ารางวัลรางวัล Asia Star Award 2018 ออกแบบดีเด่น ประเภทนักเรียนและนักศึกษา

17 มิถุนายน 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายยศวรรษ อํานา และนายสหรัฐ จันทร์ศิริ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คว้ารางวัลคว้ารางวัลรางวัล Asia Star Award 2018 ออกแบบดีเด่น ประเภทนักเรียนและนักศึกษา โดยมี อาจารย์ สุฐพัศ คําไทย หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติไบเทค กรุงเทพมหานคร  
แกลลอรี่