คลินิกสุขใจ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการสัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี 2566

24 ตุลาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คลินิกสุขใจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการสัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี 2566 "สุขภาพจิตและปัญหาสุรา - ยาเสพติด" วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 11.45 น. ผ่าน Zoom ID: 568 185 8697 หรือ คลิก https://cmu-th.zoom.us/j/5681858697
.
กำหนดการดังนี้
.
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น.
พิธีเปิดโครงการ โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล)
และ กล่าวรายงาน โดย ประธานกรรมการคลินิกสุขใจ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ)
09.15 - 09.30 น.
กิจกรรมชิงรางวัลตอบปัญหาสุขภาพจิต
โดย อาจารย์ ศิริรัตน์ นิตยวัน คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
09.30 - 10.30 น.
การเสวนา เรื่อง "การส่งเสริมสุขภาพจิตแนวพุทธ"
โดย พระครูธีรสุตพจน์ (ดร.พระมหาสง่า ธีรสังวโร) เจ้าอาวาสวัดผาลาด จ.เชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
10.30 - 11.30 น.
การบรรยาย เรื่อง "ปัญหาสุรา-ยาเสพติด และการจัดการ"
โดย อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
11.30 - 11.40 น. ถามและตอบ
11.45 น. ปิดกิจกรรม
.
พิธีกร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
.
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี!!  https://cmu.to/nLkaF

แกลลอรี่