โรงพยาบาลสนาม บ้านธรรมปกรณ์ และ โรงพยาบาลสนาม บ้านกิ่งแก้ว

12 พฤศจิกายน 2564

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลสนาม บ้านธรรมปกรณ์ และ โรงพยาบาลสนาม บ้านกิ่งแก้ว

ในความดูแล ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามผ่านช่องทาง
Youtube : https://cmu.to/2qfLV
Facebook : https://cmu.to/Y3ujn
Website : https://cmu.to/tHBPX
Blockdit : https://cmu.to/J77b1
Twitter : https://cmu.to/HM40-
Telegram : https://cmu.to/rcEtD
Line@MedCMU : https://cmu.to/g2tRq
Instagram : https://cmu.to/N671b

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
#MedCMU #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
#โรงพยาบาลสนามบ้านกิ่งแก้ว
#โรงพยาบาลสนามบ้านธรรมปกรณ์

แกลลอรี่