ชมรม CMU Blockchain Association วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ digiCNX ได้จัดกิจกรรม "The rise of global creator and Wang Hong Culture with David Craig"

7 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ชมรม CMU Blockchain Association วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ digiCNX ได้จัดกิจกรรม "The rise of global creator and Wang Hong Culture with David Craig"

ชมรม CMU Blockchain Association วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เชิญ Professor David Craig ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Emmy Award สาขา Supervising Producer มาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ "The Rise of Global Creator and 'Wang Hong' Culture with David Craig" ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมฮอลลีวูด สื่อโซเชียล อุตสาหกรรมจีน และเป็นผู้บุกเบิกในด้านการศึกษาเกี่ยวกับ Content creator จาก USC Annenberg School for Communication and Journalism, University of Southern California รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีนักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจและอิทธิพลของวัฒนธรรม "Wang Hong" ของประเทศจีน และหารือเกี่ยวกับแนวโน้มของ Wang Hong ในอนาคตเข้ามาร่วมงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 - 18.30 น. ที่ผ่านมา
แกลลอรี่