วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเนื่องในวันพิธีรดน้ำดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและอาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567

29 เมษายน 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเนื่องในวันพิธีรดน้ำดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและอาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567

   วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ บริเวณลานสัก ข้างศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มขึ้นในช่วงบ่าย ณ บริเวณลานสักข้างศาลาธรรม โดยขบวนดำหัวจากทุกคณะส่วนงานเคลื่อนขบวนมาเข้าสู่บริเวณพิธี และมีการแสดงฟ้อนเล็บ การประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดขบวนรดน้ำดำหัว การประกวดการแต่งกายชุดพื้นเมือง และการประกวดลาบ ทั้งนี้วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้รับรางวัลการประกวดการแต่งกายชุดพื้นเมือง ดังนี้

ประเภทบุคลากรชาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายสุรัตน์ชัย มาทัน นักจัดการงานทั่วไป วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ประเภทนักศึกษาชาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Mr. NAY THUTA นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ประเภทนักศึกษาหญิง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวซาลีน่า แคมฟาร์ช นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

แกลลอรี่