โครงการ Smart Bee คณะวิทย์ มช. เชิญเกษตรกรร่วมสัมมนา การเลี้ยงผึ้งให้มีมาตรฐานตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

30 เมษายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์

        โครงการ Smart Bee คณะวิทยาศาสตร์ มช. ขอเชิญเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา “การเลี้ยงผึ้งให้มีมาตรฐานตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เพื่อความยั่งยืนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ผึ้งในยุค 4.0” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ โดยวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอาจารย์และนักวิจัยในโครงการ Smart Bee ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  • การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (มาตรฐานฟาร์ม)
  • การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการการผลิตที่เหมาะสม 
  • การป้องกันและการปราบปรามไรปรสิตโดยปราศจากสารเคมีอันตราย
  • นวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมผึ้งในการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคบริเวณผิวหนังอนุมูลอิสระและการอักเสบ
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมความงามโดยมีผลิตภัณฑ์ผึ้งเป็นส่วนประกอบหลัก

รับลงทะเบียนจำนวนจำกัด เพียง 120 ท่าน เท่านั้น

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/jheZK5mNCBE8VPAu9
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ Smart Bee: โทร. 093-580-0013
FB : www.facebook.com/smartbee2018

แกลลอรี่