ทีมผู้บริหารคณะสัตวแพทย์เข้าพบผู้อำนวยการสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

7 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าพบ คุณวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานในการจัดการและการดูแลรักษาสัตว์ป่า และสัตว์พิเศษ (Exotic) ณ อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวัน 7 เมษายน 2565
แกลลอรี่