สำนักหอสมุดติดตั้งเครื่องฟอกอากาศทุกพื้นที่บริการ รับมือวิกฤติสภาพอากาศ PM 2.5

11 มีนาคม 2565

สำนักหอสมุด

        สำนักหอสมุด ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 50 เครื่อง มูลค่ารวม 605,850 บาท ติดตั้งพื้นที่ให้บริการทุกชั้น และห้องทำงานทุกส่วนงาน เพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากปัญหาหมอกควันไฟป่า และฆ่าเชื้อโรค ตลอดจนให้ผู้ใช้บริการได้รับอากาศที่ดี ณ สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565

แกลลอรี่