อุทยานวิทย์ มช. จับมือ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพันธมิตรเครือข่าย เปิดพื้นที่ Creative Co-Sharing Space ถนนท่าแพ สร้างโอกาสในการพัฒนาผู้ประกอบการและแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

3 กันยายน 2565

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เปิดพื้นที่ Creative Co-Sharing Space ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตกรรมภาคเหนือ (NOHMEX) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดเชียงใหม่ และชมรมผู้ประกอบการเครือข่ายท่าแพ เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่


เปิดพื้นที่ด้วยกิจกรรมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วม “โครงการพลิกโฉมเชียงใหม่ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Next Chiang Mai with Creative Economy)”อาทิ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผ้า, ผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์, ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเซรามิก, ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับตกแต่ง และอื่นๆ จำนวนมากกว่า 50 ผลิตภัณฑ์ โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าว ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่


โดยการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ Creative Co-Sharing Space ถนนท่าแพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC) ซึ่งจะเป็นการร่วมกันพลิกฟื้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่หลังจากวิกฤตโควิดผ่านพ้นไปอีกด้วย

แกลลอรี่