บ้านสีแสด มช. ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง มหากุศล MAHIDOL RUN'66

18 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง มหากุศล MAHIDOL RUN'66 เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 จัดโดย 7 คณะและ 1 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงวางรากฐานการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย รายได้สมทบทุนราชสมาทรช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Super Mini Marathon และ Family Run ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566

แกลลอรี่