ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างทำรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข็มกลัดช้างทองคำ จำนวน 19 รางวัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 3/12/2564 15:52:40 น.