คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดผลิตและเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมโปรตีนฯ

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 28/10/2564 16:27:14 น.