คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างTOR ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 (SCB3) และอาคารธรณีวิทยา จำนวน 1 รายการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะวิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 15/5/2562 16:46:55 น.
ไฟล์แนบ