คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดประจำปี 2565

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 23/9/2564 15:52:09 น.