ร่วมเจรจาทบทวนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

20 กันยายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เข้าร่วมเจรจาทบทวนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่