ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

5 มีนาคม 2567

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน