การสร้างดุลยภาพแห่งชีวิตในการทำงานแบบปกติวิถีใหม่ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

24 พฤษภาคม 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะกรรมการสร้างเสริมความสุขและสุขภาวะ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดธรรมบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง การสร้างดุลยภาพแห่งชีวิตในการทำงานแบบปกติวิถีใหม่ โดย พระเมธีวชิโรดม - ท่าน ว.วชิรเมธี ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น.
 
แกลลอรี่