สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562

25 มิถุนายน 2562

คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาผู้บริหาร ประจำปี 2562 เรื่อง "ก้าวอย่างไรในโลก Disruptive" โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด และได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิชัย หยุ่น ปาฐกาถาพิเศษเรื่อง "โลกป่วน" ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเสวนา เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับการปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง” ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารจากทุกส่วนงาน ร่วมการสัมมนา เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย

แกลลอรี่